Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

heterozygote

  1. Αρχική
  2. heterozygote
heterozygote
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001