Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

homozygote

  1. Αρχική
  2. homozygote
homozygote
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001