Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

pulpitis

  1. Αρχική
  2. pulpitis
pulpitis
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001