Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

muscle contraction

  1. Αρχική
  2. muscle contraction
muscle contraction
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001