Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

dermatitis herpetiformis

  1. Αρχική
  2. dermatitis herpetiformis
dermatitis herpetiformis
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001