Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

dermatitis exfoliativa

  1. Αρχική
  2. dermatitis exfoliativa
dermatitis exfoliativa
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001