Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

sebaceous glands

  1. Αρχική
  2. sebaceous glands
sebaceous glands
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001