Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

homosexuality

  1. Αρχική
  2. homosexuality
homosexuality
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001