Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

celiac plexus

  1. Αρχική
  2. celiac plexus
celiac plexus
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001