Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

muscle rigidity

  1. Αρχική
  2. muscle rigidity
muscle rigidity
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001