Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

muscle hypertonia

  1. Αρχική
  2. muscle hypertonia
muscle hypertonia
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001