Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ileostomy

  1. Αρχική
  2. ileostomy
ileostomy
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001