Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

unwanted pregnancy

  1. Αρχική
  2. unwanted pregnancy
unwanted pregnancy
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001