Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

umbilicus

  1. Αρχική
  2. umbilicus
umbilicus
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001