Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

lung abscess

  1. Αρχική
  2. lung abscess
lung abscess
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001