Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

active immunity

  1. Αρχική
  2. active immunity
active immunity
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001