Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

umbilical hernia

  1. Αρχική
  2. umbilical hernia
umbilical hernia
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001