Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

neoplastic cell transformation

  1. Αρχική
  2. neoplastic cell transformation
neoplastic cell transformation
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001