Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

emphysema

  1. Αρχική
  2. emphysema
emphysema
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001