Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

pulmonary embolism

  1. Αρχική
  2. pulmonary embolism
pulmonary embolism
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001