Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

thoracic aorta

  1. Αρχική
  2. thoracic aorta
thoracic aorta
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001