Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

lumbar vertebrae

  1. Αρχική
  2. lumbar vertebrae
lumbar vertebrae
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001