Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

thoracic vertebrae

  1. Αρχική
  2. thoracic vertebrae
thoracic vertebrae
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001