Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

cervical vertebrae

  1. Αρχική
  2. cervical vertebrae
cervical vertebrae
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001