Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

sympathetic nervous system

  1. Αρχική
  2. sympathetic nervous system
sympathetic nervous system
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001