Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

tibial nerve

  1. Αρχική
  2. tibial nerve
tibial nerve
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001