Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

facial nerve

  1. Αρχική
  2. facial nerve
facial nerve
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001