Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

iliac vein

  1. Αρχική
  2. iliac vein
iliac vein
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001