Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

iliac artery

  1. Αρχική
  2. iliac artery
iliac artery
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001