Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

duodenal obstruction

  1. Αρχική
  2. duodenal obstruction
duodenal obstruction
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001