Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

mucous membrane

  1. Αρχική
  2. mucous membrane
mucous membrane
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001