Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

intestinal obstruction

  1. Αρχική
  2. intestinal obstruction
intestinal obstruction
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001