Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

intestinal fistula

  1. Αρχική
  2. intestinal fistula
intestinal fistula
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001