Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

rectum

  1. Αρχική
  2. rectum
rectum
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001