Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

muscular atrophy

  1. Αρχική
  2. muscular atrophy
muscular atrophy
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001