Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

vocal cords

  1. Αρχική
  2. vocal cords
vocal cords
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001