Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

vocal cord paralysis

  1. Αρχική
  2. vocal cord paralysis
vocal cord paralysis
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001