Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

adipose tissue

  1. Αρχική
  2. adipose tissue
adipose tissue
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001