Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

quadriplegia

  1. Αρχική
  2. quadriplegia
quadriplegia
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001