Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

lymphoid tissue

  1. Αρχική
  2. lymphoid tissue
lymphoid tissue
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001