Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

συντήρηση αίματος

  1. Αρχική
  2. συντήρηση αίματος
συντήρηση αίματος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001