Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χορήγηση εισπνεόμενου φαρμάκου

  1. Αρχική
  2. τεχνικές
  3. διερευνητικές τεχνικές
  4. οδοί χορήγησης φαρμάκων
  5. χορήγηση εισπνεόμενου φαρμάκου
χορήγηση εισπνεόμενου φαρμάκου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001