Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εγκεφαλική διάσειση

  1. Αρχική
  2. κακώσεις
  3. κακώσεις κεφαλής
  4. εγκεφαλικές κακώσεις
  5. εγκεφαλική διάσειση
εγκεφαλική διάσειση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001