Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δαπάνες υγείας

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. προγραμματισμός υγείας
  4. εθνικά προγράμματα υγείας
  5. ασφάλιση υγείας
  6. δαπάνες υγείας
δαπάνες υγείας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001