Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πνευμονικό οίδημα

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος
  4. πνευμονικό οίδημα
πνευμονικό οίδημα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001