Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

παράλυση προσώπου

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. νοσήματα νευρικού συστήματος
  4. παράλυση
  5. παράλυση προσώπου
παράλυση προσώπου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001