Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ουλίτιδα

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. στοματογναθικά νοσήματα
  4. ουλίτιδα
ουλίτιδα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001