Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

θεραπευτικός εμβολιασμός

  1. Αρχική
  2. θεραπευτική
  3. θεραπευτικός εμβολιασμός
θεραπευτικός εμβολιασμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001