Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σύμπλοκο συνθετάσης λιπαρών οξέων

  1. Αρχική
  2. χημικά
  3. ένζυμα
  4. σύμπλοκο συνθετάσης λιπαρών οξέων
σύμπλοκο συνθετάσης λιπαρών οξέων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001