Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πνευμονική βαλβίδα

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. ανατομία
  5. καρδιαγγειακό σύστημα
  6. καρδιά
  7. καρδιακές βαλβίδες
  8. πνευμονική βαλβίδα
πνευμονική βαλβίδα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001